KFUM-Spejderne Rosendal

KFUM-Spejderne Rosendal

Spejdergruppen i det nordlige Hobro

For forældre

Forældre kan også få en rolle. Følgende er information for nye, såvel nuværende forældre i gruppen.

Du kan hjælpe de frivillige ledere ved at give en hånd med i forbindelse med ture, arrangementer, vedligehold af udstyr og hytte eller de aktiviteter og projekter, som skaffer penge til gruppen, såvel som projekter hvor gruppen fokuserer på social ansvarlighed.

En gang årligt(i forbindelse med gruppetur i februar-marts måned) afholdes der et generalforsamling. Her vil gruppens ledere, spejdere og forældre mødes og ser tilbage på det forgange og kommende år. Det er her du kan være med til at forme livet i gruppen. Du kan her lade dig vælge til bestyrelsen, som består af en bestyrelsesformand, gruppelederen, enheds lederne, kassereren og interesserede forældre, der vælges for to år. De er med til at sikre, at dine og andres børn har en god tid som spejder i Rosendal gruppe.

Nye spejdere

Som nystartet spejder må man være med en måneds tid inden indmelding i gruppen. Når man så er indmeldt, giver gruppen et spejdertørklæde, som man skal have på hver gang man er til spejder.

Uniformen kan købes efter noget tid, men er ikke et must.

Knivbevis er noget de fleste spejdere går op i – de lærer,  hvordan man bruger en kniv rigtigt, og hvornår man må. De behøver ikke selv at have en kniv, da gruppen har flere man kan låne i starten. Samtidig skal det nævnes, at knivbevis trods alt kun kan bruges til spejder. Kniv til og fra hytten skal være i en taske. Kniv beviset bliver erhvervet efter oprykning til ulv eller hvis man starter senere.

Enhederne

De forskellige aldersgrupper er inddelt i det vi kalder enheder. I alle enhederne kan man se vores fællesskab via vores uniformer som vi bærer på alle møder og spejder arrangementer.

Vi er udenfor når vejret er til det – så derfor skal man huske at have tøj med, til både vådt/tørt, samt varmt/koldt vejr.

Vores møder følger skolernes kalender, og vi holder ingen møder i skolernes ferie.

For at vi får mest muligt ud af den tid vi er der. Er det vigtigt at man kommer inden mødet starter, (Gerne 10 minutter før). Og hvis du bliver fulgt af forældre/søskende er de meget velkomne til at blive under hele mødet, og få lidt the og kaffe som er til rådighed under hele mødet.

Skulle der være et møde som du ikke kan deltage i, er det vigtigt at du melder afbud til en af dine ledere – senest 2 timer før spejdermødet!

Alle enhederne tager Jævnligt på weekendture, enten på telttur, eller i hytte.

Kontingent

Det koster 450 kr. pr. halvår at være medlem. Vi har familie rabat
Kontingentet dækker materialer, leje af lokaler, mærker til uniformen mm.
Som medlem er du dækket af KFUM-Spejdernes ulykkesforsikring når du er til spejder.

Derudover kan der forekomme en mindre betaling på weekendture mm.

Alle vores voksne ledere er frivillige og ulønnede.

Sommerlejre vil have en større egen betaling. Prisen afhænger af turens størrelse og mål, især de større fokuserer på at arbejde penge ind til de større ture ved at sælge lodsedler mm.

Forsikring

Som spejder i Rosendal gruppe er dit barn dækket af korpsets forsikring i forbindelse med spejderaktiviteter både i Danmark og udland.

Uniform og mærker

En uniform er ikke et krav, men der går normalt ikke lang tid, inden nye spejdere gerne vil være “lige som de andre”. Ved indmeldingen får man et tørklæde, men uniformen må man selv skaffe. Nogle gange kan vi hjælpe med en brugt uniform, når man starter. Prøv at spørge en af lederne om dette.

Vi tager aktivitetsmærker til at sy på uniformen eller tørklædet. Det er der, vi lærer børnene at samarbejde og give plads til andre børn.

Efterhånden samler man som spejder en del mærker, herunder kan man få anvisning på den rette placering på uniformen.

uniformsvejledning

Man kan købe uniform, tørklæde samt andet friluftsgrej i korpset internetbutik 55̊ Nord  eller kontakt Alexandar

Det er derudover ofte muligt at købe en brugt uniform af de andre spejdere i gruppen, så prøv her inden du køber.

Husk!! Spejderne er udenfor det meste af tiden, så husk derfor altid tøj på efter vejret.

Hvis dit barm gerne vil være spejder, men pengene små, kan du søge om at få en friplads:
www.spejdernet.dk/friplads

Børneattester:

Alle børne- og ungdomsorganisationer kan desværre komme i situationer, hvor nuværende eller tidligere
medlemmer bliver anklaget for seksuelle krænkelser. Hos KFUM-Spejderne arbejder vi åbent og aktivt for
at undgå disse situationer, ved at screene vores frivillige ledere.
Således er det et krav, at alle ledere og medhjælpende medlemmer over 15 år afleverer børneattest fra Det Centrale Kriminalregister.