KFUM-Spejderne Rosendal

KFUM-Spejderne Rosendal

Spejdergruppen i det nordlige Hobro

Grupperådet (forældre bestyrelse)

Grupperådet – Gruppens Bestyrelse

Hos KFUM spejderne har hver gruppe en øverst ledelse, et såkaldt Grupperåd. Grupperådet har det fulde juridiske, økonomiske og moralske ansvar for gruppens arbejde.

Hvem er med i grupperådet?

https://www.yumpu.com/kiosk/kfumspejderne/grupperadet/62218827

Gruppens Ledelse, dvs. Formanden, Kassereren, Gruppelederen. (Forretningsudvalg)

Formand og Kasserer, er valgt mellem forældre. Gruppeleder er valg af Lederne.

Forældrerepræsentanter. (forældre til medlemmer i gruppen)

Hytteforvalter, repræsentant for medlemmer over 15 år, og alle vores ledere m.m.

Medlemmerne vælges på et gruppemøde (generalforsamling), i starten af året. og bliver valgt for en 2 årig periode.

Grunden til at der skal være forældre med i Grupperådet, er at man kan følge med i hvad der sker i gruppen, og kan have indflydelse på gruppens udvikling, på børnenes vegne.

Derfor er det vigtigt at man som forældre møder op til gruppemødet, og er med til at bestemme hvem der sidder i grupperådet.

Hvad sker der på et grupperådsmøde? (bestyrelsesmøde)

  • Formanden, gruppelederen og enhedslederne fortæller, hvad der er sket i gruppen siden sidst.
  • Kassereren fremlægger det foreløbige regnskab.
  • Enhederne kan også bede om ekstra penge til den ene eller anden aktivitet
  • Der orienteres om hvad der sker af aktiviteter i gruppen, weekendture, PR mm.
  • Der skal tages stilling til fremtidige større projekter, som skal ske i gruppen.
  • Der afholdes mindst et grupperådsmøde hvert kvartal, og det er grupperådsformanden der indkalder til grupperådsmødet.

På spejdernet.dk, kan ses Lovene for KFUM-spejderne i Danmark”.

Hvis du har spørgsmål du ønsker uddybet i forhold til spejderarbejdet eller hvad vi foretager os på spejdermøderne i Rosendal Gruppe, er du meget velkommen til at kontakte os.

E-mail
Kontakt
Angiv evt. i mailen hvis du ønsker at vi skal kontakte dig telefonisk (husk at angive tider hvor du bedst kan træffes).

Fremmøde
Du er også meget velkommen til at kigge forbi vores spejderhytte under et af spejdermøderne. Vi afholder ingen spejdermøder i skoleferien.